دانلود کتاب گرامر

کتاب The Blue Book of Grammar and Punctuation

/the-blue-book-of-grammar-and-punctuation

این کتاب مناسب استادان و زبان آموزان سطح ميانی که در منزل به فراگيري زبان مي پردازند است. در این کتاب به نکات گرامري و ... پرداخت شده است.


کتاب Communicate What You Mean

/communicate-what-you-mean

این کتاب می تواند نکات کامل گرامری را بصورت کاملا ساده به زبان آموز آموزش دهد، از طرفی دارای الگو های نوشتاری و توضیحات کامل در زمینه گرامری می باشد.