پیشرفته (Advance)


کتاب Street Talk 3

کتاب Street Talk 3

مجموعه کتاب های Street Talk در سه جلد تالیف شده است. در هر کتاب بخشی از گفتار روزمره زبان انگلیسی آموزش داده شده است. یکی از نقاط قوت مجموعه کتاب های Street Talk که بسیار حائز اهمیت است نحوه تلفظ اصطلاحات آن است. از دیگر نکات مثبت این مجموعه نحوه نگارش و قالب بندی آنها می باشد. همچنین کتاب سوم Street Talk به رایج ترین Idiom های انگلیسی آمریکایی می پردازد.

کتاب Street Talk 2

کتاب Street Talk 2

مجموعه کتاب های Street Talk در سه جلد تالیف شده است. در هر کتاب بخشی از گفتار روزمره زبان انگلیسی آموزش داده شده است. یکی از نقاط قوت مجموعه کتاب های Street Talk که بسیار حائز اهمیت است نحوه تلفظ اصطلاحات آن است. از دیگر نکات مثبت این مجموعه نحوه نگارش و قالب بندی آنها می باشد. همچنین کتاب سوم Street Talk به رایج ترین Idiom های انگلیسی آمریکایی می پردازد.

کتاب Street Talk 1

کتاب Street Talk 1

مجموعه کتاب های Street Talk در سه جلد تالیف شده است. در هر کتاب بخشی از گفتار روزمره زبان انگلیسی آموزش داده شده است. یکی از نقاط قوت مجموعه کتاب های Street Talk که بسیار حائز اهمیت است نحوه تلفظ اصطلاحات آن است. از دیگر نکات مثبت این مجموعه نحوه نگارش و قالب بندی آنها می باشد. همچنین کتاب سوم Street Talk به رایج ترین Idiom های انگلیسی آمریکایی می پردازد.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...