موضوعات writing آیلتس

MacMillan Listening & Speaking 6 - 7.5

/macmillan-listening-and-speaking-6-0-7-5

مجموعه کتاب های Improve Your Skills توسط انتشارات معتبر و خوشنام مک میلان منتشر شده است و برای زبان آموزانی که خود را برای آزمون آیلتس آماده می کنند بسیار مناسب می باشد. این کتاب منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.


MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6

/macmillan-listening-and-speaking-4-5-6-0

مجموعه کتاب های Improve Your Skills توسط انتشارات معتبر و خوشنام مک میلان منتشر شده است و برای زبان آموزانی که خود را برای آزمون آیلتس آماده می کنند بسیار مناسب می باشد. این کتاب منبعی تخصصی برای تقویت مهارت چهارگانه آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خود آموز و هم در کلاس استفاده کرد.


کتاب Essential Words For IELTS

/essential-words-for-the-ielts

کتاب Barron’s Essential Words For IELTS یکی از بهترین کتب یادگیری لغات آیلتس می باشد که توسط ناشر به نام یعنی Barron’s چاپ شده که یکی از بهترین ها در عرضه کتب امتحانات بین المللی می باشد.


کتاب Oxford Word Skills Advanced

/oxford-word-skills-advanced

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است. این کتابها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند.


Oxford Word Skills Intermediate

/oxford-word-skills-intermediate

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است. این کتابها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند.


The Official Cambridge Guide

/the-official-cambridge-guide

کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS توسط انتشارات کمبریج برای افرادی که می خواهند آمادگی خود را برای شرکت درآزمون آیلتس بالا ببرند منتشر شده است. کتاب حاضر هم برای آزمون آیلتس آکادمیک قابل استفاده می باشد و هم برای آزمون آیلتس جنرال.


14 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS

/cambridge-ielts-test-14

کتاب‌های تست آزمون کمبریج آیلتس شامل بخش Listening آیلتس، بخش Reading آیلتس، بخش Writing آیلتس و بخش Speaking آیلتس می باشد.


13 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS

/cambridge-ielts-test-13

کتاب‌های تست آزمون کمبریج آیلتس شامل بخش Listening آیلتس، بخش Reading آیلتس، بخش Writing آیلتس و بخش Speaking آیلتس می باشد.


12 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS

/cambridge-ielts-test-12

کتاب‌های تست آزمون کمبریج آیلتس شامل بخش Listening آیلتس، بخش Reading آیلتس، بخش Writing آیلتس و بخش Speaking آیلتس می باشد.


11 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS

/cambridge-ielts-test-11

کتاب‌های تست آزمون کمبریج آیلتس شامل بخش Listening آیلتس، بخش Reading آیلتس، بخش Writing آیلتس و بخش Speaking آیلتس می باشد.