کتاب های MacMillan


MacMillan Writing 6.0 - 7.5

MacMillan Writing 6.0 - 7.5

کتاب Improve Your IELTS Writing Skills توسط انتشارات معتبر و خوشنام مک میلان منتشر شده است و برای زبان آموزانی که خود را برای مهارت رایتینگ آزمون آیلتس آماده می کنند بسیار مناسب می باشد. این کتاب منبعی تخصصی برای تقویت مهارت  (Writing)رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خودخوان و هم در کلاس استفاده کرد.

MacMillan Writing 4.5 - 6.0

MacMillan Writing 4.5 - 6.0

کتاب Improve Your IELTS Writing Skills توسط انتشارات معتبر و خوشنام مک میلان منتشر شده است و برای زبان آموزانی که خود را برای مهارت رایتینگ آزمون آیلتس آماده می کنند بسیار مناسب می باشد. این کتاب منبعی تخصصی برای تقویت مهارت  (Writing)رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک است که می توان از آن هم به صورت خودخوان و هم در کلاس استفاده کرد.

MacMillan Reading 6.0 - 7.5

MacMillan Reading 6.0 - 7.5

Reading for IELTS نام کتابی است از سری کتاب های Improve Your Skills که توسط انتشارات MACMILLAN به منظور استفاده خودآموز چاپ شده تا شما را برای نمره‌ی 6.0 تا 7.5 در مهارت Reading آزمون آیلتس آماده سازد.

MacMillan Reading 4.5 - 6.0

MacMillan Reading 4.5 - 6.0

Reading for IELTS نام کتابی است از سری کتاب های Improve Your Skills که توسط انتشارات MACMILLAN به منظور استفاده خودآموز چاپ شده تا شما را برای نمره‌ی 4.5 تا 6.0 در مهارت Reading آزمون آیلتس آماده سازد.

MacMillan Listening & Speaking 6.0 - 7.5

MacMillan Listening & Speaking 6.0 - 7.5

Listening and Speaking for IELTS نام کتابی است از سری کتاب های Improve Your Skills که توسط انتشارات MACMILLAN به منظور استفاده خودآموز چاپ شده تا شما را برای نمره‌ی 6.0 تا 7.5 در مهارت های Speaking و Listening آزمون آیلتس آماده می سازد.

MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6.0

MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6.0

Listening and Speaking for IELTS نام کتابی است از سری کتاب های Improve Your Skills که توسط انتشارات MACMILLAN به منظور استفاده خودآموز چاپ شده تا شما را برای نمره‌ی 4.5 تا 6.0 در مهارت های Speaking و Listening آزمون آیلتس آماده سازد.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...