رایتینگ (Writing)


Write Right For IELTS

Write Right For IELTS

کتاب های بسیاری در مورد نحوه نگارش رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک نوشته شده که میتوان گفت هیچ کدام ازآنها به تنهایی کامل نیست و هر کدام یک مشکلات مربوطه به خود را دارد. شاید قسمتی از مشکل به پرسش های آزمون آیلتس در بخش رایتینگ و بخش دیگر به روش های متفاوت برای رسیدن به نمره مورد نیاز زبان آموزان برگردد.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...