بایگانی نوشته‌ها


کتاب Interchange 5th Edition Level 2

کتاب Interchange 5th Edition Level 2

در این پست ویرایش پنجم مجموعه Interchange (اینترچنج) برای دانلود رایگان قرار داده شده است. مجموعه Interchange توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد. مجموعه Interchange یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی تاکنون به چاپ رسیده است که در بسیاری از آموزشگاه ها برای آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب Interchange 5th Edition Level 1

کتاب Interchange 5th Edition Level 1

در این پست ویرایش پنجم مجموعه Interchange (اینترچنج) برای دانلود رایگان قرار داده شده است. مجموعه Interchange توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد. مجموعه Interchange یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی تاکنون به چاپ رسیده است که در بسیاری از آموزشگاه ها برای آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب Interchange 5th Edition intro

کتاب Interchange 5th Edition intro

در این پست ویرایش پنجم مجموعه Interchange (اینترچنج) برای دانلود رایگان قرار داده شده است. مجموعه Interchange توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است و یکی از نویسندگان آن پروفسور جک سی ریچاردز (Jack C.Richards) می باشد. مجموعه Interchange یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی تاکنون به چاپ رسیده است که در بسیاری از آموزشگاه ها برای آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...