مبتدی (Basic)


کتاب Oxford Lifetime Level 1

کتاب Oxford Lifetime Level 1

کتاب لایف تایم 1 (Lifetime 1) که در سال 1999 توسط انتشارات Oxford منتشر شده است به مکالمات روزمره پرداخته است و توجه فراگیر های زیادی را به خود جلب کند.