پیشرفته (Advance)


کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 6

کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 6

کتاب 4000Essential English Words مجموعه شش گانه ای می باشد که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات پر کاربرد زبان انگلیسی تدوین یافته است.
کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 5

کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 5

کتاب 4000Essential English Words مجموعه شش گانه ای می باشد که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات پر کاربرد زبان انگلیسی تدوین یافته است.
کتاب 504 ABSOLUTELY ESSENTIAL WORDS

کتاب 504 ABSOLUTELY ESSENTIAL WORDS

کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی، جزو بهترین کتاب های کابردی موجود در خصوص آموزش واژگان و لغات سطح متوسط زبان انگلیسی می باشد.
کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know

کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know

کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know از انتشارات بارونز می باشد که برای تقویت دایره واژگان زبان مورد مطالعه قرار می گیرد.
کتاب English Collocations In Use Advanced

کتاب English Collocations In Use Advanced

Collocations ها به مجموع کلماتی گفته می شوند که با یکدیگر بکار می روند. از دیگر نقات قوت این کتاب تسهیل یادگیری زبان انگلیسی می باشد.
کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Advanced

کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Advanced

این مجموعه شامل بیش از 1000 اصطلاح و افعال ترکیبی رایج است که آنها را هم می توان در کلاس های زبان و هم به صورت خود آموز استفاده کرد.
کتاب Oxford Word Skills Advanced

کتاب Oxford Word Skills Advanced

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است.