معیار نمره دهی لیسنینگ آیلتس

آزمون لیسنینگ آیلتس IELTS Listening در 4 بخش و دارای 40 سوال است و نمره شما در این قسمت با توجه به تعداد سوالات درستی که پاسخ داده اید محاسبه می‌شود. دقت داشته باشید که نمره منفی در پاسخ دهی به سوالات وجود ندارد. سوالات لیسنینگ آیلتس IELTS Listening برای آزمون‌های جنرال General و آکادمیک Academic یکسان است و طبق جدول زیر محاسبه می‌شود. هر آزمون آیلتس IELTS Exam دارای یک درجه سختی خاص است، برای مثال در یک آزمون متقاضی آیلتس IELTS Candidate با 30 پاسخ صحیح نمره 7 را گرفته اما در آزمونی دیگر باید 32 پاسخ صحیح برای نمره 7 داشته باشد. جدول زیر یک طرح کلی و برای آزمونی با درجه سختی متوسط می باشد.


نمره
Band

تعداد جواب های درست
Raw Score

1
2 - 1
2
4 - 3
3
7 - 5
3.5
9 - 8
4
13 - 10
4.5
15 - 14
5
18 - 16
5.5
21 - 19
6
25 - 22
6.5
29 - 26
7
31 - 30
7.5
34 - 32
8
36 - 35
8.5
39 - 37
9
40