معیار نمره دهی ریدینگ آیلتس

بسیاری از فراگیر های آزمون آیلتس IELTS Exam به دنبال این هستند که بدانند معیار نمره دهی در ریدینگ آیلتس IELTS Reading در آزمون های جنرال General و آکادمیک Academic چگونه است. آنها علاقه مند هستند بدانند که آزمون ریدینگ آیلتس آنها طبق چه معیار هایی و اصولی مورد ارزیابی قرار می گیرد. آزمون ریدینگ آیلتس IELTS Reading دارای 40 سوال است و نمره شما در این قسمت با توجه به تعداد سوالات درستی که پاسخ داده اید محاسبه می‌شود. دقت داشته باشید که نمره منفی در پاسخ دهی به سوالات وجود ندارد.

سوالات ریدینگ آیلتس IELTS Reading برای آزمون‌های جنرال General و آکادمیک Academic متفاوت است و طبق جدول زیر محاسبه می‌شود. هر آزمون آیلتس IELTS Exam دارای یک درجه سختی خاص است، برای مثال در یک آزمون متقاضی آیلتس IELTS Candidate با 30 پاسخ صحیح نمره 7 را گرفته اما در آزمونی دیگر باید 32 پاسخ صحیح برای نمره 7 داشته باشد. جدول زیر یک طرح کلی و برای آزمونی با درجه سختی متوسط می باشد.


General Reading

Academic Reading

نمره
Band

تعداد جواب های درست
Raw Score

نمره
Band

تعداد جواب های درست
Raw Score

1
2 - 1
1
2 - 1
2
5 - 3
2
4 - 3
2.5
9 - 6
3
7 - 5
3
12 - 10
3.5
9 - 8
3.5
14 - 13
4
13 - 10
4
17 - 15
4.5
14
4.5
21 - 18
5
17 - 15
5
24 - 22
5.5
21 - 18
5.5
28 - 25
6
25 - 22
6
31 - 29
6.5
29 - 26
6.5
33 - 32
7
31 - 30
7
35 - 34
7.5
34 - 32
7.5
37 - 36
8
36 - 35
8
38
8.5
39 - 37
8.5
39
9
40
9
40