متوسط (Intermediate)


کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 4

کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 4

کتاب 4000Essential English Words مجموعه شش گانه ای می باشد که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات پر کاربرد زبان انگلیسی تدوین یافته است.
کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 3

کتاب Paul Nation 4000 Essential English Words 3

کتاب 4000Essential English Words مجموعه شش گانه ای می باشد که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات پر کاربرد زبان انگلیسی تدوین یافته است.
کتاب English Collocations In Use Intermediate

کتاب English Collocations In Use Intermediate

این کتاب به زبان آموز کمک می کند تا به شکل صحیح و طبیعی انگلیسی صحبت کند. Collocations ها به مجموع کلماتی گفته می شوند که با یکدیگر بکار می روند.
کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate توسط انتشارات Oxford منتشر شده است. همانطور که از نام این کتاب پیدا است شامل اصطلاحات و افعال ترکیبی است.
کتاب Oxford Word Skills Intermediate

کتاب Oxford Word Skills Intermediate

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است.