معیار نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

معیار نمره دهی اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking در این بخش به دو دسته فارسی و انگلیسی تقسیم بندی شده است که با توجه به انتخاب شما معیار نمره دهی مورد نظر به فارسی یا انگلیسی نمایش داده خواهد شد و می توانید جزییات هر قسمت را بصورت دقیق مورد بررسی قرار دهید. با توجه به مهم بودن معیار های نمره دهی در قسمت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking موسسه آموزشی آیلتس استپ IELTSTEP تلاش می کند تا دقیق ترین اطلاعات با جزییات آن را در اختیار شما فراگیران عزیز قرار دهد.