کتاب های Grammar


کتاب The Blue Book of Grammar and Punctuation

کتاب The Blue Book of Grammar and Punctuation

این کتاب مناسب استادان و زبان آموزان سطح ميانی که در منزل به فراگيري زبان مي پردازند است. در این کتاب به نکات گرامري و ... پرداخت شده است.
کتاب Communicate What You Mean

کتاب Communicate What You Mean

این کتاب می تواند نکات کامل گرامری را بصورت کاملا ساده به زبان آموز آموزش دهد، از طرفی دارای الگو های نوشتاری و توضیحات کامل در زمینه گرامری می باشد.
کتاب Understanding and Using English Grammar 5th

کتاب Understanding and Using English Grammar 5th

کتاب Understanding and Using English Grammar یکی از منابع معتبر است که برای تدریس گرامر به زبان آموزان مورد استفاده قرار گرفته است.
کتاب Cambridge Grammar for IELTS with Answer

کتاب Cambridge Grammar for IELTS with Answer

کتاب Cambridge Grammar for IELTS کتابی برای یادگیری کامل گرامر آزمون آیلتس است. این کتاب همزمان با آموزش گرامر به تقویت مهارتهای شنیداری نیز کمک می‌کند.