نمودار روند یادگیری آیلتس

همانطور که می دانید پروسه یادگیری زبان انگلیسی و آماده شدن جهت آزمون بین المللی آیلتس IELTS Exam بسیار زمانبر است و این مدت زمان کاملا با نمره مورد نیاز شما در آزمون آیلتس IELTS Exam و سطح دانش اولیه زبان شما ارتباط مستقیم دارد. نمودار روند یادگیری زیر با توجه به تجربه چندین ساله مدرسین این موسسه از فرآگیر های مختلف با ضریب هوشی متفاوت جمع آوری شده است، در این نمودار آماری شما می توانید مدت زمان لازم (به ماه) با توجه به نمره آیلتس مورد نظرتان را بصورت تقریبی بدست آورید.

برای مثال: اگر شما به دنبال نمره 7 آیلتس هستید و سطح دانش زبان شما نمره 4 است، بصورت تقریبی مدت زمانی معادل 17 ماه برای بدست آوردن نمره مورد نظر نیاز خواهید داشت. باید به این نکته توجه داشته باشید که در این نمودار مطالعه 4 الی 6 ساعت مستمر در روز برای رسیدن به اهداف تعیین شده در نظر گرفته شده است.