دوره خصوصی انگلیسی مبتدی تا پیشرفته آنلاین

مراحل ثبت نام:

1. پیش پرداخت 10 جلسه اول
2. تعیین سطح شما توسط استاد
3. مشخص شدن سطح شما طبق جدول زیر

تعداد جلسات
تعیین سطح
20
مبتدی
20
متوسط
20
پیشرفته

4. معین شدن تعداد جلسات
5. بستن قرارداد
6. شروع برگزاری کلاس ها یک جلسه در هفته

مزایای کلاس های مبتدی تا پیشرفته خصوصی آنلاین

* صرفه جویی در زمان و جلوگیری از اتلاف وقت در ترافیک
* صرفه جویی در هزینه رفت و آمد
* تمرکز کامل استاد بروی نقاط ضعف فراگیر
* انتخاب زمان مورد نظر فراگیر در طول هفته
* امکان افزایش تعداد نفرات کلاس بدن افزایش هزینه
* در اختیار فراگیر قرار دادن جزوه تخصصی آموزشگاه
* هزینه کمتر نسبت به کلاس های حضوری* لطفا توجه داشته باشید بعد از پرداخت موفق شما، به صفحه ثبت نام هدایت خواهید شد.