دوره خصوصی در منزل

برای این که در منزل بنشینید و به راحتی اقدام به آموختن زبان نمایید، باید بدانید که هر جلسه کلاس انگلیسی، بدون دریافت کتاب های کمک درسی، 290 هزار تومان می باشد. در مرحله اول تاریخ شروع را با اساتید آموزشگاه زبان به صورت توافقی مشخص می کنید، پس از آن هزینه ده جلسه اول را پیش پرداخت نموده و پس از آن که سطح شما توسط استاد تعیین شد، کلاس یادگیری زبان شما آغاز می شود.

مراحل ثبت نام:

1. پیش پرداخت 10 جلسه اول
2. تعیین سطح شما توسط استاد
3.مشخص شدن نقطه شروع شما طبق نمودار یادگیری (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
4. معین شدن تعداد جلسات
5. بستن قرارداد
6.شروع برگزاری کلاس ها یک جلسه در هفته

مزایای کلاس های خصوصی در منزل

* صرفه جویی در زمان و جلوگیری از اتلاف وقت در ترافیک
* صرفه جویی در هزینه رفت و آمد
* تمرکز کامل استاد بروی نقاط ضعف فراگیر
* انتخاب زمان مورد نظر فراگیر در طول هفته
* امکان افزایش تعداد نفرات کلاس بدن افزایش هزینه
* در اختیار فراگیر قرار دادن جزوه تخصصی آموزشگاه* لطفا توجه داشته باشید بعد از پرداخت موفق شما، به صفحه ثبت نام هدایت خواهید شد.