بیتا همتی نیا

معرفی تجربیات و سوابق کاری:

نام استاد:
بیتا همتی نیا
مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد شیمی
سوابق کاری:
  • 5 سال سابقه تدریس زبان عمومی انگلیسی
  • 3 سال سابقه تدریس آیلتس
  • 2 سال سابقه تدریس در موسسه زبان شهر ازمیر ترکیه
تجربیات کاری:
  • تحقیق و بررسی روش های جدید آموزشی
  • محقق و گرد آورنده مقالات آموزشی انگلیسی
نویسنده کتاب:

مدرک آیلتس:
آیلتس 7.5 آکادمیک و جنرال

نمونه تدریس این استاد: