جواد جودکی

معرفی تجربیات و سوابق کاری:

نام استاد:
جواد جودکی
مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی مکانیک
  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  • دکترای مهندسی شیمی
سوابق کاری:
  • ۶ سال سابقه تدریس در دانشگاه سراسری کاشان
  • ۱۷ سال سابقه تدریس زبان عمومی انگلیسی
  • ۹ سال سابقه تدریس آیلتس در موسسات عالی زبان انگلیسی
تجربیات کاری:
  • نویسنده مقالات انگلیسی و شیمی
نویسنده کتاب:

مدرک آیلتس:
آیلتس ۸ آکادمیک و جنرال

نمونه تدریس این استاد: