سمانه گل محمدی

معرفی تجربیات و سوابق کاری:

نام استاد:
سمانه گل محمدی
مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  • کارشناسی ارشـد مترجمی زبان انگلیسی
سوابق کاری:
  • 7 سال سابقه تدریس در موسسات عالی انگلیسی
  • 3 سال سابقه مترجمی متون کتبی زبان انگلیسی
تجربیات کاری:


نویسنده کتاب:


مدرک آیلتس: