شهلا علی بخشی

معرفی تجربیات و سوابق کاری:

نام استاد:
شهلا علی بخشی
مدرک تحصیلی:
 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • کارشناسی ارشـد ادبیات انگلیسی
سوابق کاری:
 • 10 سال سابقه تدریس در موسسات عالی انگلیسی
 • 8 سال سابقه مترجمی متون کتبی زبان انگلیسی
 • معاون سردبیر مجلات Teenager & Ladder
 • محقق و گردآموردنه مقالات آموزشی انگلیسی
 • تحقیق و بررسی روش های جدید آموزشی
تجربیات کاری:
 • مبدع روش های نوین آموزشی کودکان
 • آموزش زبان ریاضی از طریق شعر و داستان انگلیسی به کودکان
 • ارایه آموزش های مجازی در شبکه های اجتماعی
 • آموزش نوین به روش های کـد گـذاری
 •  ارتباط با منابع Native بصورت مستمر
نویسنده کتاب:
 • Daily Practical Sentences In English
 • Golden IELTS
مدرک آیلتس:
آیلتس 8 آکادمیک