رهام ملک زاده باقری

معرفی تجربیات و سوابق کاری:

نام استاد:
رهام ملک زاده باقری
مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی اقتصاد بازرگانی
سوابق کاری:
  • 5 سال سابقه تدریس در موسسات عالی انگلیسی
  • 3 سال سابقه مترجمی شفاهی زبان انگلیسی
  • مدرس کتاب های مختلف آیلتس
  • مبدع سبک نوین آموزشی در حیطه آیلتس
تجربیات کاری:
  • ارایه آموزش های مجازی در شبکه های اجتماعی
  •  ارتباط با منابع Native بصورت مستمر
نویسنده کتاب:

مدرک آیلتس:
آیلتس 8.5 آکادمیک