حل تمرینات کتاب american english file starter

کتاب American English File 1 2nd

/american-english-file-1-2nd

مجموعه کتاب های آموزشی American English File این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است که از ابتدا بتوانند انگلیسی را هدفمند و به شکل اصولی آموزش ببینند.