مجموعه 116 قالب اسپیکینگ آیلتس (116IELTS Speaking Layouts) توسط تیم آیلتس استپ IELTSTEP آماده سازی و منتشر شده است که جزو کاملترین مجموعه حال حاضر جهت آماده سازی فرآگیران و داوطلبان شرکت در آزمون بین المللی آیلتس IELTS می باشد. این مجموعه شامل تمامی موضوعاتی است که در این آزمون بصورت مستمر تکرار می شود.


دانلود مجموعه 116 قالب آماده اسپیکینگ آیلتس