مجموعه کتاب های ACTIVE Skills for Reading دارای 5 سطح (Intro، 1، 2، 3 ،4) می باشد که متشکل از متونی است که شامل وقایع علمی و یا واقعیت ها می باشد (مقالات، مجلات، وبلاگ ها و مصاحبه ها و غیره) که کمک شایانی در افزایش مهارت درک مطلب (Reading) مخاطبان خود می کند. گسترش دایره لغات فراگیران نیز جزو اهداف دیگر این کتاب می باشد. این مجموعه از یک سطح مقدمانی تحت عنوان Intro و 2 سطح متوسط و یک سطح پیشرفته تشکیل شده است. سطح اول این دوره یعنی سطح Intro برای فرآگیرانی مناسب است که سطح زبان آنها متوسط رو به پایین است. زبانی آموزی که این دوره 5 سطحی را به پایان می رساند انتظار می رود در مهارت درک مطلب به سطح متوسط رو به بالا دست پیدا کند.

مجموعه کتاب های Active Skills for Reading مناسب برای تقویت مهارت خواندن Reading زبان انگلیسی از سطوح A2 تا C1 است. این مجموعه که بر اساس سیستم امریکایی تدوین شده است می تواند برای دو منظور تقویت مهارت خواندن و همچنین مهارت شنیداری مورد استفاده قرار گیرید.


دانلود کتاب Active Skills for Reading 3

دانلود فایل های صوتی کتاب Active Skills for Reading 3