کتاب 4000Essential English Words مجموعه 6 جلدی است که داراي لغات بسيار مفید است که می تواند دايره لغات زبان آموزان را از مبتدي تا پيشرفته برساند، در اين کتاب طیف وسيعي از واژگانی ديده مي شود که در بيشتر متون و مکالمات انگليسي استفاده مي شوند و کاربرد بسیاری دارند، بنابراين پس از یادگیری و سازماندهي اين لغات کليدی، زبان آموزان قادر خواهند بود آنها را در بيشتر متون و مکالمات انگليسي درک کند. در این کتاب هر درس شامل 20 کلمه جدید است و براي هر کدام مثال هايي ذکر شده است. در انتهاي هر درس، يک داستان وجود دارد که داراي لغات اصلي در آن درس است، این امر باعث می شود زبان آموزان با مثال های بیشتری آشنا شود.


دانلود کتاب  4000Essential English Words 4

دانلود فایل های صوتی 4000Essential English Words 4