کتاب 504 Absolutely Essential Words شامل لغات ضروری زبان انگليسي است كه هر فردی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارد می بایست لغات کتاب 504 را به دايره واژگان خود اضافه کند. کتاب 504 چندین سال است كه به صورت گسترده در بیشتر کشورها چاپ گردیده همچنین اکثر اساتید در دانشکده ها و مراکز آموزشی معتبر استفاده از کتاب 504 را توصیه می کنند. این کتاب 504 در 379 صفحه با عنوان 504 Absolutely Essential Words به طور کامل 42 درس این کتاب را پوشش می دهد، این کتاب دارای شیوه صحیح تلفظ لغات کتاب 504، مثال ها و تمرین های بسیار زیادی می باشد.


دانلود کتاب 504 Absolutely Essential Words

دانلود فایل های صوتی 504 Absolutely Essential Words