کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know یکی از اصلی ترین منابعی است که در خصوص تقویت دایره واژگان زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب برای کسانی که سطح زبان آنها متوسط به بالا باشد مناسب است. در این کتاب کلمات آکادمیک زبان انگلیسی توضیح داده شده است، کلماتی که در این کتاب آموزش داده می شوند به ندرت در زبان عامیانه استفاده می شوند و بیشتر در متون آکادمیک و رسمی دیده می شوند. خواندن این کتاب به داوطلبان آزمون های آیلتس و تافل و آزمون های ارشد و حتی دکتری نیز توصیه می شود. کتاب  از انتشارات بارونز می باشد که برای تقویت دایره واژگان زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار می گیرد.


دانلود کتاب Barrons 1100 Word You Need to Know

دانلود فایل های صوتی Barrons 1100 Word You Need to Know