کتاب Barrons 6 GRE Practice Tests توسط انتشارات Barron's منتشر شده است. این کتاب یکی از منابع مهم آزمون جی آر ای GRE بشمار می رود و شامل 6 آزمون بطور کامل و جامع است که از نظر مدت زمان آزمون، سوالات، ساختار دقیقا همانند آزمون اصلی GRE می باشد. این کتاب برای دواطلبانی مناسب است که قصد شرکت در آزمون GRE را دارند و کسب نمرات بالا برای آنها بسیار حائز اهمیت است.


دانلود کتاب Barrons 6 GRE Practice Tests