کتاب Barrons Essential Words for the GRE 4th Edition شامل واژگان گسترده جهت شرکت در آزمون جی آر ای GRE است. این کتاب شامل 800 لغت متفاوت بهمراه تعاریف آنها می باشد که اغلب در آزمون های قبل تکرار شده اند. از خصوصیات دیگر این کتاب می توان به تست هایی اشاره کرد که در آن داوطلبین می تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.


دانلود کتاب Barrons Essential Words for the GRE 4th Edition