کتاب Barrons GRE General Test 12th Edition از سری کتاب های بارونز می باشد که در سال 1997 جهت شرکت در آزمون بین المللی جی ار ای (GRE) منتشر شده است. این کتاب توسط Samuel C. Brownstein و  Mitchel Weiner و Sharon Weiner Green نوشته شده و دارای 6 مدل آزمون اصلی GRE می باشد.


دانلود کتاب Barrons GRE General Test 12th Edition