کتاب Barrons New GRE 19th Edition از انتشارات محبوب بارونز می باشد. این کتاب برای فرآگیرانی است که خود را جهت شرکت در آزمون بین المللی جی ار ای GRE آماده می کنند.  این کتاب شامل بخش های مختلفی همچون بروز رسانی آخر آزمون GRE، موارد مربوط به رایتینگ، اطلاعات جدید در خصوص نمره دهی و سوالات چند گزینه ای و غیره می باشد.


دانلود کتاب Barrons New GRE 19th Edition