در کتاب Cambridge Grammar for IELTS سعی شده است واژگان و موضوعات کاربردی در آزمون آیلتس به کار برده شوند. علاوه بر فایل PDF این کتاب، فایل های صوتی آن نیز در اختیار زبان آموزان قرار گرفته شده است که سبب تقویت همزمان Listening زبان انگلیسی نیز خواهد شد. تمرین های کتاب از هر دو بخش آکادمیک و جنرال انتخاب شده اند که نکات مهم گرامری برای آنها توضیح داده شده است. در پایان کتاب پاسخ تمامی تمرین های کتاب به همراه متن آن آمده است و زبان آموز می تواند به صورت خود آموز از این کتاب مطالعه نماید.

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS

دانلود فایل های صوتی Cambridge Grammar for IELTS