کتاب‌ تست آزمون کمبریج آیلتس (15 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS) جمع آوری شده امتحانات در سال های گذشته می باشد که شامل بخش شنیداری یا Listening آیلتس، بخش خواندن یا Reading آیلتس، بخش نوشتاری یا Writing آیلتس و بخش مکالمه یا Speaking آیلتس می باشد. این کتاب‌ منبعی ایده‌آل برای داوطلبان آزمون آیلتس در ماژول آکادمیک Academic و جنرال General می باشند و از منابع خودخوان آیلتس هم به شمار می‌رود.


دانلود کتاب 15 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS - Academic

دانلود کتاب 15 CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS - General

دانلود فایل های صوتی CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 15