مجموعه کتاب های Extra توسط انتشارات کمبریج (Cambridge) برای افزایش مهارت Listening, Reading, Writing, Speaking زبان آموزان منتشر شده است. این مجموعه بر اساس انگلیسی بریتانیایی منتشر شده و جهت تقویت آن دسته از زبان آموزانی مناسب است که سطح زبان آنها مبتدی تا متوسط می باشد. این کتاب ها شامل 18 فصل می باشد، بدین صورت که محتوای هر درس در خصوص موضوع خاصی است موضوعاتی از قبیل سلامتی، غذاها، خانواده، فعالیت های روزمره، مسافرت و جهانگردی…. هر درس به سه قسمت تقسیم شده است که قسمت اول برای زبان آموزان سطح مبتدی، قسمت دوم برای زبان آموزان سطح متوسط و قسمت سوم نیز برای زبان آموزان سطح متوسط رو به بالا مناسب می باشد. مجموعه Listening Extra شامل کتاب PDF و فایل های صوتی می باشد.


دانلود کتاب Cambridge Listening Extra

دانلود فایل های صوتی Cambridge Listening Extra

سی دی شماره 1

سی دی شماره 2