کتاب CliffsNotes GRE General Test Cram Plan توسط Wiley Publishing Inc به نشر درآمده است و نویسنده گان این کتاب Carolyn Wheater and Catherine McMenamin هستند. این کتاب یکی از بهترین و مفیدترین منابع جامع در خصوص آزمون بین المللی GRE می باشد و همچنین با پوشش کامل تمام بخش های آزمون جزو با ارزش ترین منابع آزمون تبدیل شده است.


دانلود کتاب CliffsNotes GRE General Test Cram Plan