کتاب Collins Speaking For IELTS همراه با فايل صوتي شامل مصاحبه Interview و تمرین کردن Practice Exercises جهت آمادگي زبان آموزان در آزمون  بین المللی آیلتس در سطح B1 و بخش اسپیکینگ Speaking مي باشد. این کتاب در ۱۲ فصل ارایه شده است، هر فصل از کتاب Collins Speaking for IELTS بر یک موضوع که ممکن است در آزمون آیلتس مطرح شود تمرکز دارد. مجموعه حاضر براي کار در کلاس و Self-Study یا خود خوان مناسب مي باشد. این مجموعه از منابع شناخته شده و مورد استفاده گسترده در آمادگی آزمون چهار مهارت اصلی خواندن Reading، شنیداری Listening، نوشتن Writing و صحبت کردن یا اسپیکینگ Speaking به شمار میرود.


دانلود کتاب Collins Speaking For IELTS

دانلود فایل های صوتی Collins Speaking For IELTS - CD1

دانلود فایل های صوتی Collins Speaking For IELTS - CD2