کتاب Cracking the GRE Premium Edition 2019 Edition از مجموعه کتاب های THE PRINCETON REVIEW می باشد که شامل بررسی و تکنیک های جامع مطالب برای هر بخش از GRE و تست های تمرینی برای بالاترین نمره می باشد. این کتاب شامل 698 صفحه است و شعار این مجموعه بهترین استراتژیک بالاترین نمره می باشد.


دانلود کتاب Cracking the GRE Premium Edition 2019 Edition