کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary (کاتینگ اج المنتری) کتاب سطح دوم از این مجموعه غنی و بسیار پر ارزش می باشد که برای سنین بزرگسالان تهیه شده است. این مجموعه که بر اساس انگلیسی بریتانیایی است دارای شش سطح (مقدماتی تا پیشرفته) می باشد و بروی چهار مهارت شنیداری، نوشتاری، گفتاری و درک مطلب بصورت خاصی متمرکز شده است. مجموعه Cutting Edge 3rd Edition دارای کتاب هایی همچون Students' Book و Workbook و Teacher's Book و غیره می باشد.

با توجه به بالا بودن حجم مجموعه کتاب های Cutting Edge 3rd Edition این مجموعه بصورت بخش بندی شده جهت دانلود قرار داده شده است.


دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Students' Book

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Workbook with Key

دانلود مجموعه لغات Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Students' Book Word List

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Students' Book

دانلود فایل های ویدیویی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Students' Book

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Workbook

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Teacher's Book

دانلود منابع آوا شناسی اساتید Cutting-Edge 3rd Edition Elementary Teacher's Book Resources Phonetics

دانلود اسکریپت و فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Teacher's Book

دانلود سی دی اساتید Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Teacher's CD

دانلود فایل های ویدیویی Cutting Edge 3rd Edition Elementary - Teacher's Book

قسمت اول

قسمت دوم


قسمت سوم