کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate (کاتینگ اج اینترمیدیت) کتاب سطح چهارم از این مجموعه غنی و بسیار پر ارزش می باشد که برای سنین بزرگسالان تهیه شده است. این مجموعه که بر اساس انگلیسی بریتانیایی است دارای شش سطح (مقدماتی تا پیشرفته) می باشد و بروی چهار مهارت شنیداری، نوشتاری، گفتاری و درک مطلب بصورت خاصی متمرکز شده است. مجموعه Cutting Edge 3rd Edition دارای کتاب هایی همچون Students' Book و Workbook و Teacher's Book و غیره می باشد.

با توجه به بالا بودن حجم مجموعه کتاب های Cutting Edge 3rd Edition این مجموعه بصورت بخش بندی شده جهت دانلود قرار داده شده است.


دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Students' Book

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Workbook with Key

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Word List

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Students' Book

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Workbook

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Teacher's Book

دانلود سی دی اساتید Cutting Edge 3rd Edition Intermediate - Teacher's CD

دانلود پک کامل DVD کتاب Cutting Edge 3rd Edition Intermediate

قسمت اول

قسمت دوم


قسمت سوم


قسمت چهارم


قسمت پنجم