کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre Intermediate (کاتینگ اج پری اینترمیدیت) کتاب سطح سوم از این مجموعه غنی و بسیار پر ارزش می باشد که برای سنین بزرگسالان تهیه شده است. این مجموعه که بر اساس انگلیسی بریتانیایی است دارای شش سطح (مقدماتی تا پیشرفته) می باشد و بروی چهار مهارت شنیداری، نوشتاری، گفتاری و درک مطلب بصورت خاصی متمرکز شده است. مجموعه Cutting Edge 3rd Edition دارای کتاب هایی همچون Students' Book و Workbook و Teacher's Book و غیره می باشد.

با توجه به بالا بودن حجم مجموعه کتاب های Cutting Edge 3rd Edition این مجموعه بصورت بخش بندی شده جهت دانلود قرار داده شده است.


دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Students' Book

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Workbook with Key

دانلود مجموعه لغات Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Students' Book Word Lists

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Students' Book

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Workbook

دانلود کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Teacher's Book

دانلود منابع آوا شناسی اساتید Cutting-Edge 3rd Edition Pre-Intermediate Teacher's Book Resources Phonetics

دانلود منابع آزمون های اساتید Cutting-Edge 3rd Edition Pre-Intermediate Teacher's Book Resources Tests

دانلود فایل های صوتی کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Teacher's Book

دانلود سی دی اساتید Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Teacher's CD

دانلود فایل های ویدیویی Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate - Teacher's Book

قسمت اول

قسمت دوم


قسمت سوم


قسمت چهارم

دانلود پک کامل DVD کتاب Cutting Edge 3rd Edition Pre-Intermediate

قسمت اول

قسمت دوم


قسمت سوم


قسمت چهارم


قسمت پنجم