کتاب GRE Big Book New Edition مخصوص داوطلبانی است که قصد آماده شدن در آزمون جی آر ای GRE را دارند. سطح این کتاب همانند سطح امتحان اصلی می باشد و مجموعه ای از نمونه سوالات سالهای قبل است. این کتاب یکی از منابع مهم آزمون جی آر ای GRE می باشد.


دانلود کتاب GRE Big Book New Edition