کتاب GRE General Test Practice Book شامل بخش هایی از امتحانات جی ار ای GRE قبل از سال 1995 می باشد که بخش هایی همچون استراتژیک  تست زنی، نمونه سوالات آزمون به همراه توضیحات دقیق و کامل آنها، تحلیل موضوع های رایتینگ و مقالات است. این کتاب می تواند یکی از منابع مهم و یا راهنمای آزمون بین المللی GRE باشد.


دانلود کتاب GRE General Test Practice Book