کتاب GRE Manhattan 500 Essential Words شامل 500 کلمه ضروری جهت آمادگی در آزمون بین المللی GRE (جی ار ای) می باشد، این کتاب بصورت فلش کارت توسط Jennifer Dziura در سال 2011 منتشر شده و شامل سطح پیشرفته آموزشی می باشد. همچنین محتویات هر فلش کارت شامل تعاریف، مثال ها، تلفظ ها و کلمات مرتبط می باشد.


دانلود کتاب GRE Manhattan 500 Essential Words