کتاب GRE Math Review 2017 توسط موسسه Educational Testing Service (ETS) در سال 2017 بصورت رسمی منتشر شده است تا دانشجویان با سبک سوالات قسمت ریاضی آشنا شوند. معمولا دانشجویان رشته های ریاضی و فنی علاقه بیشتر از سایر رشته ها به این بخش نشان می دهند. این کتاب شما را با مهارت های ریاضی و مفاهیم آن برای حل سوالات آزمون GRE آشنا می کند، همچنین در بخش های محاسبات، جبر، هندسه و تحلیل داده توضیحات کاملی ارایه کرده است.


دانلود کتاب GRE Math Review 2017