کتاب GRE McGraw Hill 2010 Edition جهت آشنایی با آزمون بین المللی GRE است. این کتاب شامل اطلاعات مفید در خصوص آزمون GRE، نمونه تمرین به همراه پاسخ های تشریحی دقیق، آشنایی با استراتژیک تست زنی، کمک برای نوشتن مقاله و تمرین آنلاین از ویژگی های این کتاب می باشد. این کتاب شامل 200 تمرین به همراه تشریح کامل آن است.


دانلود کتاب GRE McGraw Hill 2010 Edition