کتاب Overview of the Analytical Writing Section توسط Educational Testing Service (ETS) به نشر درآمده است. این کتاب راهنمایی کامل در مورد رایتینگ Writing و تحلیل آن دارد، همچنین کمک بسیاری برای داوطلبان شرکت در آزمون GRE خواهد نمود. مطالب این کتاب شامل استراتژی های تست زنی،آنالیز موضوع رایتینگ، تکنیک های پاسخ دهی و غیره می باشد.


دانلود کتاب Overview of the Analytical Writing Section