کتاب Jude the Obscure برای اولین بار در سال ۱۸۹۵ منتشر شد. قهرمان آن Jude Fawley، مردی جوانی از طبقه کارگر که در آرزوی تبدیل شدن به یک دانشمند است. موضوع اصلی کتاب در مورد مسائل مربوط به کلاس، آموزش ، مذهب و ازدواج می باشد. در آغاز داستان جود فاولی پسر بچه‌ای یازده ساله کودک یتیمی است که آرزوی درس خواندن در دانشگاه را دارد و توسط عمه خود بزرگ شده است و مشکلات مالی این اجازه را به وی نمی‌دهد، وی  مجبور است که کار کند و تبدیل به سنگ تراش ماهری می‌شود. او عاشق دختر جوانی می‌شود و بعد ازدواج Jude را از هدف اولیه خود که ورود به دانشگاه بود دور می‌کند و ...


دانلود کتاب Jude the Obscure