کتاب IELTS Vocabulary Booster بشکل ساده و مختصر نوشته شده است. در این کتاب ابتدا چند نکته مهم برای یادگیری بهتر واژگان به شما آموزش داده می شود، سپس در هر قسمت یکی از موضوعات رایج در تسک های اول و دوم رایتینگ آیلتس را همراه با واژگان مناسب و پرکاربردی آن موضوع را معرفی میکند. این کتاب شامل بیش از 500 واژه ی کاربردی است.


دانلود کتاب IELTS Vocabulary Booster