6Minute English 2016

پادکست های بی بی سی 2016، مجموعه فایل های صوتی و نوشتاری می باشد که شما را قادر می سازد با توجه به جدیدترین متد های آموزشی (BBC LEARNING ENGLISH) گام بزرگی در راستای تقویت چهار مهارت (Listening, Reading, Writing, Speaking) بردارید. این مجموعه متشکل از فایل های Mp3 و PDF می باشد که به مدت 6 دقیقه در مورد بحث موضوعی و آشنایی با واژگان جدید، توسط مجریان انگلیسی زبان با لهجه بریتیش اجرا می گردد.


دانلود مجموعه پادکست 2016 بصورت یکجا