ALL Ears English

پادکست All Ears English Podcast، از مجموعه فایل های صوتی آموزش زبان انگلیسی می باشد. این پادکست آموزشی، زبان انگلیسی را با روش جدید، به صورت تسکست PDF و فایل صوتی MP3 آموزش خواهد داد. این مجموعه باعث افزایش انگیزه در میان فراگیران عزیز خواهد شد و زبان آموزان به راحتی و به صورت خود خوان با پادکست ها تمرین خواهند کرد و مهم باعث افزایش مهارت های زبان می شود تا در مدت زمان کمی بیاموزند. مجموعه فوق را می توان به عنوان یکی از بهترین پادکست های صوتی آموزش زبان انگلیسی به شمار آورد. این مجموعه صوتی، دارای با لهجه امریکن (American) تهیه شده است و در اختیار فراگیران قرار گرفته است تا بتوانند متوجه مطالب و گفته ها شوند. این مجموعه به این دلیل لهجه امریکن را برای آموزش انتخاب کرده است که زبان آموزان مبتدی به راحتی متوجه مطالب شوند.